۱۲ واحد صنفی آلاینده در منطقه ۱۹ تهران پلمپ شدپیمان قربانی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: این پلمپ ها با استناد به بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و با اخذ مجوز از کمیسیون جمع آوری شغل های مزاحم و واحدهای آلاینده انجام شد.
وی تصریح کرد: علاوه بر پلمپ ۱۲ مورد صنفی آلاینده طی هفته گذشته، ۲۳ مورد از مشاغل مزاحم در خیابان لطیفی نیز مشمول صدور اخطاریه آرای بند ۲۰ در ناحیه ۲ شدند.
وی افزود: شهرداری منطقه ۱۹ در جهت اجرای رای بند ۲۰ صنف یخچال سازی، مکانیکی وسپرسازی درخیابان لطیفی را تعطیل و یک مورد کارواش نیز ملزم به اجرای تمهیدات لازم کرد.
قربانی اظهارکرد: ۲۰ مورد مشاغل مزاحم در ناحیه ۲ مانند سپر سازی، مکانیکی و باطری سازی، صافکاری، پرنده فروشی و مکانیکی در خیابان نیکوبین با استقرار نیوجرسی تعطیل شدند.
وی در همین راستا اضافه کرد: ۲ باب مغازه مرغ فروشی در سه راه شریعتی به منظور رفع گره ترافیکی اخطاریه دریافت کردند و همچنین در ناحیه سه مشاغل مزاحمی چون ضایعات فروشی، مکانیکی و پنچرگیری پلمپ و در ناحیه پنج علاوه بر تعطیلی یک واحد موزاییک سازی برای سنگ بری نیز رأی اجرا خواهد شد.
۳۲۱۸/۶۰۰۳
خبرنگار: امیر جعفری – انتشار: روح اله صائبانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...