یک میلیون نفر از شهروندان اوکراین آواره شده اند

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...