کلنگ زنی خانه کشتی، افتتاح دو طرح ورزشی در ایذهبه گزارش ایرنا مسعود سلطانی فر روز جمعه در سفر یک روزه خود به خوزستان عازم ایذه شد و خانه کشتی این شهرستان را با زیر بنای دو هزار ۶۰۰ متر مربع و یکصد میلیارد ریال اعتبار کلنگ زنی کرد.
همچنین خانه جوان این شهرستان نیز با حضور وزیر ورزش و جوانان، استاندار و نماینده مجلس این شهرستان راه اندازی شد.
در ادامه این سفر از سالن ورزشی بانوان این شهرستان به مساحت ۵۰۰ متر مربع که با صرف سه میلیارد ریال از محل بودجه استانی ساخته شده، بهره برداری شد.
۹۸۷۹/۶۰۰۲
خبرنگار: محمد شاکری **انتشار: کبری آقازریانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...