چین جزایر خود در دریای جنوبی را به پایگاه‌های نظامی تبدیل کرده است

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...