چین: اثرات منفی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه فراگیر است

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...