پیامدهای عدم مشارکت در انتخابات در ابعاد داخلی و بین‌المللی 

پیامدهای عدم مشارکت در انتخابات در ابعاد داخلی و بین‌المللی 

مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری با تشریح پیامدهای عدم مشارکت در انتخابات در ابعاد داخلی و بین‌المللی گفت: انتخابات تنها یک روز است اما پیامدهایی که در داخل و خارج می‌تواند داشته باشد مدت ها ادامه خواهد داشت.

دیاکو حسینی در گفت‌وگو با ایسنا درباره این که چه عواملی زمینه‌ساز افزایش مشارکت در انتخابات است، گفت: از آنجایی که ایران جزو معدود کشورهایی در منطقه است که دارای نظام دموکراتیک می باشد طبعا ارزیابی هایی که در رابطه با ایران در سایر کشورها انجام می گیرد در احترام به دموکراسی و رأی مردم بسیار تاثیرگذار است.
وی تصریح کرد: ایران طی ۴۰ سال گذشته اسلام سیاسی را توأم با دموکراسی در کنار هم داشته که این منابع الهام بخش موجب پیشتازی ایران بوده است.
این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک افزود : طی سال‌های اخیر فشار حداکثری از سوی ایالات متحده وجود داشت تا جمهوری اسلامی ایران را فاقد پشتوانه مردمی نشان دهد و با تقویت نارضایتی امکان براندازی ایران را به وجود آورد که نتیجه این سیاست‌ها افزایش تحریم ها و تقویت نارضایتی بود، اما واکنش به نارضایتی عدم مشارکت نیست.
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری خاطرنشان کرد : اگر مردم در انتخابات به صورت حداکثری شرکت نکنند این پیام را صادر می‌کند که ما با ادامه همان سیاست ها مواجه شده و در چنین وضعیتی با موج دومی از فشارهای حداکثری رو به رو شویم.
حسینی همچنین بیان کرد : تحریم انتخابات توسط مردم می تواند به همان سیاست ها منجر شده و نارضایتی از وضع موجود به قدرت نرم ایران آسیب بزند و مشکلات بیشتری را در سطح منطقه و بین المللی ایجاد کند. 
وی با طرح این پرسش که اکنون باید چه کار کرد؟ گفت: پاسخ روشن است، مشارکت حداکثری مردم در انتخابات، تا دیگر آن سیاست و فشار حداکثری جواب ندهد، کاری که حکومت می تواند انجام دهد فراهم کردن زمینه های این مشارکت است. 
این پژوهشگر ارشد مسائل استراتژیک اظهار داشت: انتخابات تنها یک روز است اما پیامدهایی که در داخل و خارج می تواند داشته باشد مدت ها ادامه خواهد داشت و به تصویر ایران به عنوان یک کشور دموکراتیک آسیب می زند و به سیاست هایی منجر می شود که افزایش نارضایتی اجتماعی را در مردم در بر دارد و انگیزه هایی را برای ایجاد تحریم و فشار به وجود می آورد.
وی درباره این که چه کسانی می توانند به افزایش مشارکت کمک کنند؟ نیز گفت: حفظ مسئولیت اجتماعی بسیار مهم است و حکومت جزئی از این وظیفه را بر عهده دارد اما چهره های شاخص و فعالان اجتماعی و آنهایی که از استحاله رفتن قدرت نرم ایران نگران هستند باید مسئولیت خود را انجام دهند و مردم را برای شرکت در انتخابات تشویق کنند هر چند مردم نارضایتی داشته باشند.
مدیر برنامه مطالعات جهانی مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری در پایان تاکید کرد: دموکراسی در تمام کشورهای جهان فراز و فرود دارد و حالت ایده آل به ندرت اتفاق می افتد لذا با کنار گذاشتن نا امیدی، چهره های شاخص مردم را تشویق کنند.
انتهای پیام
 

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...