پنجمین روز عملیات نظامی روسیه در شرق اوکراین

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...