پاسخ رئیس جمهور به منتقدان سفرهای استانی دولت

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...