وزیر بهداشت: هدف گذاری ما پوشش حداقل ۸۵ درصدی واکسیناسیون علیه کرونا است

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...