وزیر امور خارجه: همه در وین هستیم تا به یک توافق خوب برسیم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...