وزارت دفاع روسیه: یک انبار سوخت در اوکراین را هدف گرفتیم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...