نخستین رنکینگ کشتی آزاد و فرنگی اعلام شد/ فرنگی کاران ایران درصدر ۳ وزنبه گزارش روز جمعه گروه ورزشی ایرنا، اتحادیه جهانی کشتی نخستین رنکینگ سال ۲۰۱۸ را بر اساس سیستم امتیازبندی جدید باتوجه به نتایج جام تختی در کشتی فرنگی و جام یاریگین در کشتی آزاد اعلام کرد.
برندگان این تورنمنت‌ها که موفق به کسب جایگاه نخست شده‌اند ۸ امتیاز و نفرات دوم ۶، سوم ۴ و پنجم ۲ امتیاز دریافت کردند.

** رنکینگ کشتی آزاد به شرح زیر است:
۵۷ کیلوگرم:
۱- زائور اوگوئف (روسیه-۱۸ امتیاز) ۲- عظمت توسکائف (روسیه- ۱۶ امتیاز) ۳- خورش داندوک اول (روسیه- ۱۴ امتیاز)

۶۱ کیلوگرم:
۱- گاژیموراد، رشیدوف (روسیه- ۱۸ امتیاز) ۲- اسماعیل موسکائف (روسیه -۱۶ امتیاز) ۳- آلکساندر اوگوموئف ( روسیه-۱۴ امتیاز)

۶۵ کیلوگرم:
۱- الیاس بکبولاتوف (روسیه- ۱۸ امتیاز) ۲- احمد چاکائف (روسیه- ۱۶ امتیاز) ۳- ناچین کولار ( روسیه- ۱۴ امتیاز)

۷۰ کیلوگرم:
۱-ماگومد قربان علی‌اف (روسیه-۱۷ امتیاز) ۲- ماگومد رسول قاضی ماگومدوف (روسیه-۱۵امتیاز) ۳- آندری یاتکوفسکی (اوکراین -۱۳ امتیاز)

۷۴- کیلوگرم:
۱- ختیک تسابولوف (روسیه-۱۶ امتیاز) ۲- زائوبک سیداکوف (روسیه- ۱۴ امتیاز) ۳- دولت مراد اوراز گیلیوف (ترکمنستان- ۱۲ امتیاز)

۷۹ کیلوگرم:
۱- احمد قاضی ماگومدوف (روسیه- ۱۵ امتیاز) ۲- کایل داک (امریکا -۱۳ امتیاز) ۳- رادیک والیف (روسیه- ۱۱ امتیاز)

۸۶ کیلوگرم:
۱- داوید تیلور (آمریکا – ۲۰ امتیاز) ۲- فاتح اردین (ترکیه-۱۸ امتیاز) ۳- ولادیسلاو والیف (روسیه -۱۶ امتیاز)

۹۲ کیلوگرم:
۱- عبدالرشید سعدالله‌یف‌ (روسیه-۱۵ امتیاز) ۲- آنزور اوریشف (روسیه- ۱۳ امتیاز) ۳- یوری بلونوفسکی (روسیه-۱۱ امتیاز)

۹۷ کیلوگرم:
۱- کایل اسنایدر (آمریکا- ۱۷امتیاز) ۲- رسول ماگومدوف (روسیه -۱۵ امتیاز) ۳- ماگومد ابراگیموف (ازبکستان ۱۳ امتیاز)

۱۲۵ کیلوگرم:
۱- مرادالدین کوشخوف (روسیه-۱۸ امتیاز) ۲- آنزور خزریف (روسیه- ۱۶ امتیاز) ۳- نیکولاس گویازدوفسکی (آمریکا-۱۴ امتیاز)

** رنکینگ برترین فرنگی‌کاران اتحادیه جهانی بر اساس جام تختی نیز به شرح زیر است:
۵۵ کیلوگرم:
۱- اکرم اوزتوک (ترکیه- ۱۴ امتیاز) ۲- باچانا پوتکارادزه (گرجستان ۱۲ امتیاز) ۳- مسلم نادری خادم (ایران ۱۰ امتیاز) ۴- رضا خدری (ایران۱۰ امتیاز)

۶۰ کیلوگرم:
۱- ژولچوبیکوف (قرقیزستان ۱۷ امتیاز) ۲- مهرداد مردانی (ایران ۱۵ امتیاز) ۳- داستان زارلیخانوف (قزاقستان ۱۳ امتیاز)

۶۳ کیلوگرم:
۱- کالی سلیمانوف (قرقیزستان ۱۵ امتیاز) ۲- تورسینوف (قزاقستان ۱۳ امتیاز) ۳- محمد نوربخش (ایران- ۱۱ امتیاز)

۶۷ کیلوگرم:
۱- آلمات کبیسپایف ( قزاقستان ۱۸ امتیاز) ۲- فیضی ماماتوف (اوکراین ۱۶امتیاز) ۳- آتاکان یوکسل (ترکیه- ۱۴ امتیاز) ۴- محمد الیاسی (ایران- ۱۴ امتیاز)

۷۲ کیلوگرم:
۱- ژاردایف (قزاقستان ۱۶ امتیاز) ۲- مورات داگ (ترکیه- ۱۴ امتیاز) ۳- ابراگیم ماگومدوف (قزاقستان -۱۲ امتیاز ) ۴- فرشاد بالفکه (ایران -۱۲ امتیاز) ۶- افشین بیابانگرد (ایران -۱۰ امتیاز)

۷۷ کیلوگرم:
۱- محمدعلی گرایی (ایران- ۱۶ امتیاز) ۲- سرکان آککیون (ترکیه- ۱۴ امتیاز) ۳- فاتح چنگیز (ترکیه-۱۲ امتیاز) ۴۴- برومند اصلان (ایران – ۱۲ امتیاز) ۵- باکوری گوگولی(گرجستان -۱۰ امتیاز) ۶- پژمان پشتام (ایران- ۱۰ امتیاز)

۸۲ کیلوگرم:
۱- امره کوش (ترکیه-۱۷امتیاز) ۲- دانیل آلکساندروف ( بلغارستان ۱۵ امتیاز) ۳- برهان آکبوداک ( ترکیه- ۱۳ امتیاز) ۴- ریکادزه (گرجستان ۱۳ امتیاز) ۵- کیوان دالینی (ایران- ۱۱ امتیاز)

۸۷ کیلوگرم:
۱- سامان عزیزی (ایران – ۱۵ امتیاز) ۲- حسین موتسولگوف (قزاقستان ۱۳۳ امتیاز) طارق عبدالسلام (بلغارستان ۱۱ امتیاز)

۹۷ کیلوگرم:
۱- اورخان نوریف ( آذربایجان ۱۷ امتیاز) ۲- چنگ ایلدم (ترکیه- ۱۵ امتیاز) ۳- علی حیدری (ایران- ۱۳ امتیاز) ۴- تورمان ایوبوف ( آذربایجان ۱۳ امتیاز) ۵- محمد یگانه (ایران- ۱۱ امتیاز)

۱۳۰ کیلوگرم:
۱- بهنام مهدیزاده ( ایران-۱۲ امتیاز) ۲- عثمان ایلدیریم (ترکیه- ۱۰ امتیاز) ۳- شهاب غوره‌جیلی (ایران- ۸۸ امتیاز) ۴- آلکسیوج (رومانی – ۷ امتیاز) ۵- ابوالفضل نجفی (ایران -۶ امتیاز)
ورزشی**۹۱۲۹**۱۴۴۰
تنظیم کننده: مهدی رهبر** انتشار: گلشنانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...