مرگ ۲۵ نفر در هند به خاطر گرمای شدید هوا

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...