مرم آثار عضویت ایران در سازمان شانگهای را در برنامه اقتصادی دولت مشاهده خواهند کرد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...