محدودیت زمانی برای دستیابی به توافق با ایران نمی‌گذاریم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...