لغو پروازهای امارات به مقصد آمریکا در پی راه اندازی نسل پنجم تلفن همراه

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...