قطعی برق دلیل تجمع خیابان جمهوری بود/اکنون شرایط عادی است

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...