فعالیت ۳۰ درصد بانوان خراسان رضوی در ورزش های همگانیفهیمه سروری روز پنجشنبه در دیدار با هیات های ورزشی بانوان غرب خراسان رضوی در سبزوار افزود: در مجموع یک سوم از جمعیت بانوان خراسان رضوی در رشته های مختلف ورزشی فعالیت دارند که از شاخص کشوری بالاتر است.
وی اظهار کرد: امسال نیمی از جمعیت بانوان خراسان رضوی در ورزش های بومی محلی و روستایی در رشته های مختلف هفت سنگ، یه قل دوقل، کلاس کلاس(لی لی)، دژبال (وسطی) و کبدی شرکت کردند که این استان رتبه نخست کشور را در اجرای مسابقات بومی کسب کرد.
سروری گفت: امسال طرح بررسی وضعیت ساختار قامت و اصلاح ناهنجاری های اسکلتی زنان روستایی با حضور کارشناسان هیات پزشکی ورزشی در سطح روستاهای استان اجرا و بیش از هزار زن روستایی در این طرح سنجش شدند.
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: امسال ۱۰۷ نفر از بانوان ورزشکار استان به اردوی تیم ملی دعوت فراخوانده شدند که از این تعداد ۴۴ نفر به عضویت ثابت تیم ملی درآمدند و ۳۰ نفر نیز به عنوان مربی در تیم های ملی فعالیت دارند.
وی اظهار کرد: با توجه به سیاست های وزارت ورزش و جوانان، توسعه کمی و کیفی ورزش قهرمانی و همگانی در حوزه بانوان در بخش های ورزش همگانی، قهرمانی، توسعه ورزش های روستایی بومی و محلی و طرح های استعدادیابی در دستور کار قرار دارد.
معاون امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود:۴۷ هزار نفر از بانوان ورزشکار استان سازماندهی و تحت پوشش بیمه ورزشی قرار دارند که در ۴۷ هیات ورزشی فعالیت می کنند.
سبزوار در ۲۳۰ کیلومتری غرب مشهد قرار دارد.
خبرنگار: حمید دلاوری هروی ** انتشار دهنده: علی اصغر ایزدی
۸۱۴۵/۷۴۹۵/۵۱۳۲انتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...