غلظت ریزگردها دربوشهر به چهاربرابر حد مجاز رسیدحسین دلشب روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: حد مجاز غلظت ریزگردها ۱۵۰میکروگرم برمترمکعب است که براساس بررسی نقشه ها پدیده گرد و غبار در شهر بوشهر درزمان حاضر چهار برابر حد مجاز است و سیر صعودی را دنبال می کند.
وی اضافه کرد: میزان غلظت ریزگردها در شهر گناوه در زمان حاضر به ۵۰۹ میکروگرم برمترمکعب رسیده است.
دلشب اظهار کرد: در این شرایط آب و هوایی افراد سالمند، کودکان و افرادی که دارای بیماری های خاص هستند سعی کنند در محیط قرار نگیرند.
وی اظهارکرد: پدیده گرد و غبار از استان خوزستان به سمت بوشهر در حرکت است و انتظار می رود با افزایش باد این پدیده از استان بوشهر نیز خارج شود.
دلشب ادامه داد: این در حالی است که در شهر برازجان غلظت ریزگردها از ۳۱۶میکروگرم برمترمکعب به ۱٫۷میکروگرم برمترمکعب و در شهرکنگان از ۱۳۷میکروگرم بر مترمکعب به ۱۲۷میکروگرم بر مترمکعب رسیده و سیر نزولی داشته است.
مدیرکل محیط زیست استان بوشهر گفت: از ابتدای سال تاکنون براساس حضور ریزگردها شهر بوشهر ۱۶۵روز سالم و ۴۵ روز ناسالم، گناوه ۷۶روز سالم و ۱۳۹ روز ناسالم، دشتستان ۱۳۸روز سالم و ۷۶روز ناسالم، کنگان نیز ۶۷روز سالم و ۱۴۹ روز ناسالم گزارش شده است.
۶۰۴۷/۶۰۴۳**
خبرنگار: موناعیدان* انتشاردهنده: خدانظرخواجهانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...