علم، عدالت و آمایش سرزمینی اساس حرکت دولت برای پیشرفت است/ به زودی جهاد سازندگی احیا می‌شود

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...