ضربه وزارت اطلاعات به یک تیم تروریستی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...