سوءقصد ناموفق به جان نخست وزیر لیبی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...