سفر بایدن به خاورمیانه یک ماه به تعویق افتاد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...