سخنگوی وزارت خارجه: مذاکرات حتما انجام خواهد شد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...