زمان دسترسی شهروندان تهرانی به فضاهای ورزشی ۱۰ دقیقه استحجت نظری روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: اقدامات موثری و قابل توجهی برای توسعه سرانه ورزشی در شهر تهران انجام شده که البته تا رسیدن به نقطه مطلوب و ایده آل فاصله داریم.
وی اظهار کرد: یکی از راهکارهای توسعه فضاهای ورزشی شهر تهران، تغییر کاربری مجموعه های چمن های مصنوعی است که این برنامه در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار دارد.
نظری در خصوص ۵۶ سالن ورزشی الزهرا(س) سازمان ورزش شهرداری که باید به سازمان مدیریت بحران تهران واگذار شود نیز گفت: این اقدام به رغم مصوبه شورای قبلی شهر تهران، هنوز اجرایی نشده است.
به گفته وی، در حال حاضر مدیریت این ۵۶ سوله ورزشی در اختیار سازمان ورزش شهرداری تهران قرار دارد.
نظری تصریح کرد: البته قرار است براساس مصوبه شورای شهر تهران، در ۲ سال آینده مجموعه های جدید ورزشی احداث و در اختیار سازمان ورزش شهرداری قرار خواهد گرفت.
شهر تهران دارای ۲۲۰۰ بوستان، ۴۳۰ مجموعه ورزشی چند منظوره، ۲۵۰ خانه ورزش، ۲۲۳ زمین روباز و ۵۶ مجموعه الزهرا(ویژه زنان) متعلق به شهرداری برای استفاده شهروندان است.
خبرنگار: امین کمالی فر – انتشار: محسن فتاحی
تهرام/۷۲۴۷**۱۶۲۵انتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...