روحانی: از ۱۲ مرداد به بعد، عده ای بیکار می شوند!

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...