راه اندازی واحدترخیص وصدورگواهی سلامت حیوانات آزمایشگاهی در موسسه رازیبه گزارش ایرنا، مهرداد راسخی روز شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حساسیت تمام مراحل تولید واکسن و فرآورده های بیولوژیک در موسسه رازی، افزود: در این موسسه محصولات مهمی برای مصرف انسان، دام و طیور در سطحی گسترده تولید می شود و تضمین کیفیت این تولیدات اهمیت به سزایی دارد.
وی با بیان اینکه در روند تولید محصولات موسسه، از حیوانات آزمایشگاهی در مراحل مختلف تولید استفاده می شود،.اظهار داشت: این حیوانات برای انجام آزمایش های مختلف باید از سلامت کامل برخوردار بوده و عاری از هرگونه بیماری باشند در غیر این صورت نمی توان برای انجام آزمایش از آن ها استفاده کرد.
راسخی افزود: به منظور افزایش دقت در فرآیند تضمین کیفیت محصولات موسسه، واحد ‘ترخیص حیوانات آزمایشگاهی’ در موسسه رازی راه اندازی شد تا سلامت تمام حیواناتی که برای انجام فعالیت های آزمایشگاهی وارد این موسسه می شوند، تایید و سپس به بخش مربوطه منتقل شوند.
معاون تضمین کیفیت موسسه رازی یادآور شد: این یکی از اقداماتی است که برای افزایش کیفیت محصولات انجام شده زیرا اگر در هر مرحله از مراحل تولید اشکالی دیده شود در کیفیت آن تاثیر خواهد گذاشت.
به گفته وی، اکنون تمام حیوانات آزمایشگاهی که در موسسه رازی مورد استفاده قرار می گیرند، دارای گواهی سلامت هستند.
۶۱۵۶/۱۵۳۵خبرنگار: نوشین طهماسبی**انتشار دهنده:داریوش غفاریانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...