رئیس جمهور از ۱۹ وزیر پیشنهادی خود دفاع می‌کند

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...