رئیسی:‌ طرح‌های حوزه آب با تلاش مضاعف و با سرعت تکمیل شود

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...