دعوت از زلنسکی برای شرکت در نشست ناتو

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...