در هیچ جای تاریخ رای ندادن مشکلی را حل نکرده است

علی جمالی در گفت و گو با ایسنا با بیان این‌که انتخابات در منظومه فکری حزب کارگزاران مهمترین عامل برای تأثیرگذاری ملت و نیروهای سیاسی بر مناسبات سیاسی است، اظهار کرد: ما معتقدیم اگر دولت را در اختیار نداشته باشیم ، توانایی تأثیرگذاری بر مناسبات سیاسی و روندهای توسعه کشور را نداریم.

وی ادامه داد: دستیابی کشور به توسعه اولویت حزب کارگزاران است، زیرا اگر ما به توسعه دست یابیم، نفع آن به همه می رسد.از سویی در اختیار گرفتن دولت مهمترین رکن برای دستیابی به توسعه است زیرا دولت در ایران همیشه پیشرانه توسعه بوده است بنابراین ما از فرصت انتخابات برای در اختیار گرفتن نهاد دولت تحت هر شرایطی استفاده خواهیم کرد حتی اگر شرایط مثل امروز باشد که مردم و گروه های زیادی نامزد اصلی خود را در انتخابات نداشته باشند.

این فعال سیاسی با بیان اینکه اصلاح طلبان به طور اعم و حزب کارگزاران به طور اخص طبقه متوسط شهری را نمایندگی می کنند، تصریح کرد: طبقه متوسط شهری در دوران هشت سال دولت روحانی به دلایلی که به دولت تحمیل شد، احساس می کند که دچار ضعف و مشکل شده و نماینده ای ندارد. من در این مقطع طبقه متوسط شهری را به حضور در انتخابات دعوت می کنم . این طبقه برای تامین منافع خود باید در انتخابات حضور یابند.

جمالی با اشاره به اینکه کشور در آستانه تحولات مهم داخلی و بین المللی است، گفت: طبقه متوسط با مشارکت خود در انتخابات می تواند افرادی را سر کار بیاورد تا آنها از فرصت موجود برای توسعه کشور استفاده کنند. از سویی مشارکت زیاد می تواند پشتوانه ای قوی برای دولت جدید باشد.

وی در پایان گفت: هیچ گاه در هیچ جای تاریخ رای ندادن مشکلی را حل نکرده است.رای ندادن حتی اگر منجر به کنش اجتماعی بشود،  در منظومه فکری حزب کارگزاران نمی گنجند.

انتهای پیام

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...