درخواست سوریه از سازمان ملل برای بازگشایی گذرگاه القنیطره

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...