حمله به سفارت آمریکا برای برهم زدن اوضاع بود

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...