حمایت از تمامیت ارضی اوکراین در تماس تلفنی بایدن و مکرون

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...