جزئیات حضور کارکنان در محدودیت‌های آتی

به گزارش ایسنا، در اجرای «طرح جامع مدیریت هوشمند محدودیت‌ها متناسب با وضعیت و روند بیماری کووید ۱۹ در شهرهای کشور »که در جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مصوب شد، سازمان اداری و استخدامی نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی و ادارات مرکز و استان‌ها و شهرستان‌ها را در هر یک از شرایط سه گانه هشدار تعیین کرده است. 


در بخشنامه‌ای که از سوی جمشید انصاری – رئیس سازمان اداری و استخدامی – به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده، جزئیات حضور کارکنان مشخص شده است که البته نیروهای مسلح مشمول این بخشنامه نیستند.


طبق بخشنامه‌ای که در اختیار ایسنا قرار گرفته است، به دستگاه‌های اجرایی اعلام شده به منظور کاهش ترددهای شهروندان و کارکنان دولت در شرایط هشدار، وضعیت حضور کارکنان و فعالیت ادارات در مناطق با وضعیت زرد این گونه است که کارکنان ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های اساسی و  مدیریت شهری با ۱۰۰ درصد ظرفیت در محل کار حاضر خواهند شد. 


همچنین در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور دو سوم کارکنان انجام می‌شود. 


اما در مناطق با وضعیت نارنجی ادارات ارائه دهنده خدمات ضروری و دستگاه‌های مرتبط با ماموریت‌های اساسی و مدیریت شهری می‌توانند با تشخیص بالاترین مقام مسئول در سطح ملی یا استانی نسبت به کاهش حضور کارکنان تا یک سوم اقدام کنند. 


در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور ۵۰ درصد کارکنان انجام خواهد شد. 


اما در مورد مناطق با وضعیت قرمز دستگاه‌های ارائه دهنده خدمات ضروری می‌تواند نسبت به کاهش حضور تا ۵۰ درصدکارکنان خود اقدام کنند، مشروط بر این که خللی در ارائه خدمات ضروری ایجاد نشود در سایر ادارات شهر ارائه خدمات با حضور حداکثر یک سوم کارکنان انجام می‌شود. 


براساس اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی کلیه مراکز آموزشی، از جمله آموزشگاه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها به طور کامل تعطیل و صرفا کارکنانی که برای حفاظت فیزیکی و حفاظت تاسیسات و سامانه‌های الکترونیکی ضروری باشند حضور پیدا می کنند. 


انتهای پیام

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...