تشکیل ۴۶ پرونده تخلف در پارک ملی دزرضا قپانچی پور روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:
یگان حفاظت اداره پارک ملی دز طی گشت و کنترل شبانه روزی در منطقه حفاظت شده و پارک ملی دز توسط محیط بانان این اداره از ابتدای امسال تاکنون ۴۶ فقره پرونده تخلف تشکیل و به مراجع قضایی ارجاع داده است.
وی افزود:در این خصوص ۶۳ نفر متخلف شناسایی و به مراجع قضایی تحویل داده شدند.
وی گفت:۱۲ فقره از این پرونده ها مربوط به جرایم شکار وصید غیر مجاز می باشد.
قپانچی پور افزود: ۲۲ فقره از پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی دزفول مربوط به تخریب و تصرف عدوانی اراضی و تعلیف غیر مجاز احشام و ۱۲ فقره نیز مربوط به قطع درختان جنگلی و تهیه زغال است.
رئیس پارک ملی دز اضافه کرد:با پیگیری قضایی انجام شده حدود ۲۵ درصد پرونده های تشکیل شده به صدور حکم رسیده و ضمن صدور حکم جرایم آنها پرداخت شده است.
وی افزود: مابقی پرونده های تشکیل شده در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
پارک ملی دز زیستگاه اصلی گونه گوزن زرد ایرانی با طول ۱۵۰ کیلومتر در دو طرف رودخانه دز تنها باقی مانده جنگل های گرمسیری دنیاست که حفظ و نگهداری آن اهمیت زیادی دارد.
۷۲۷۸/۶۰۶۸
خبرنگار:رقیه کردی-انتشار:محمدعلی فریدپناهانتهای پیام /*


همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...