تاکید آلمان بر حمایت همه جانبه از اوکراین

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...