بعضی‌ها واردات واکسن یا پیوستن به سازمان شانگهای را متوقف بر پذیرش FATF کرده بودند

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...