با وجود رکورد کرونا، هلند محدودیت‌های خود را کاهش می‌دهد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...