بایدن فرمانده جدید نیروهای تروریستی آمریکا در خاورمیانه را معرفی کرد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...