باقری: به حصول توافق خوشبین‌ام اما ساده‌اندیش نیستم

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...