ایران ۲۰ دوربین و برخی تجهیزات نظارتی آژانس را حذف کرده است

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...