اوکراین مدعی تحرکات نظامی روسیه با انتقال سامانه موشکی شد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...