اولیانوف: احتمال رسیدن به توافق در مذاکرات وین همچنان وجود دارد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...