انگلیس در حال نوسازی انبار‌های تسلیحات خود برای نگهداری بمب‌های هسته‌ای آمریکاست

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...