انفجاری دیگر در غرب پایتخت عراق

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...