انتصاب احمد وحیدی در منصب جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در امور نیروی انتظامی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...