امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب شد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...