امیرعبداللهیان: روسیه نسبت به هرگونه تغییر احتمالی در مرزهای منطقه حساس باشد

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...