امیدواریم در آینده نزدیک همه طرف ها به تعهدات خود بازگردند/ادبیات برخی مقامات منطقه سازنده نیست

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...